Bones pràctiques docents

Patricia Crespo i Ester Oliveras

Campus Ciutadella

Tipus d’assignatura:
Obligatòria

Temps necessari:
3 sessions a l'aula = total de 4,5 hores + 3 hores fora d'aula

Tipus de sessió:
Seminari

Departament d'Economia i Empresa

Títol:

La Comptabilitat a través dels Jocs

Actualment, l´activitat durant els seminaris consisteix en que els estudiants resolguin i lliurin un cas. Es pot treballar en grup i consultar al professor generant un ambient de treball cooperatiu. Tot i això, es detecten estudiants que es deixen arrossegar pel líder del grup de treball, implicant-se poc. Amb els jocs es vol aconseguir la implicació de tots. Els jocs amb certa competitivitat generen una participació emocional i mental alhora i, per tant, més eficient.

Descripció:

Es van contactar els 30 estudiants suspesos, primer per mail i després directament. El nombre màxim d´estudiants a la prova experimental es va fixar en 20. Finalment es van apuntar 17 tot i que 4 no van venir a cap sessió.

La decisió de les dates de les sessions va ser complicada. Es va valorar que a principis de Setembre hi hauria poca assistència. Finalment, es va optar per fer-les a mitjans de Juny, tot i els inconvenients de que feia sis mesos que els estudiants havien acabat l´assignatura i estaven apunt de iniciar els exàmens de les del 3er trimestre. Addicionalment, l´aprenentatge que fessin d´aquestes sessions no tindria repercussió fins l´examen de recuperació de Setembre. Per contrarestar aquests inconvenients es va donar un incentiu de 0,5 punts sobre l´examen final.

El disseny dels jocs es va fer amb l´ajuda d´un expert. Identifiquem dos tipus de jocs:

Els materials dels jocs van acompanyats d´una guia d´aplicació molt detallada en la que es descriu l´objectiu didàctic del joc, el temps estimat per desenvolupar-lo, el material necessari, el nombre mínim i màxim d´estudiants que hi poden participar i les consignes que el professor ha de donar pel seu bon funcionament. Aquesta guia s´ha dissenyat per a que qualsevol professor de l´àrea tingui tota la informació necessària per implantar-los.

També es va crear un blog de suport, per tal de que els alumnes tinguessin informació sobre el desenvolupament de les sessions, els temes a tractar i sobretot el material a repassar prèviament.

Atenent als resultats i les valoracions dels estudiants, podem concloure que l´experiència va anar bé ja que:

Malgrat l´èxit creiem que hi ha coses a millorar, concretament:

El proper pas és la introducció dels jocs en un grup del tercer trimestre del proper curs acadèmic.

Per a més informació, hem elaborat un vídeo resum de la experiència (clica aquí)

Trobareu la pràctica actualitzada al blog Comptabilitat i Jocs (clica aquí)

Avaluació:

Es va avaluar l´experiència mitjançant una enquesta anònima on-line al final de les sessions.
La conclusió va ser que l´experiència havia estat positiva i que els hi havia servit més per repassar i refrescar coneixements que no per aprendre conceptes nous. De fet, l´objectiu era precisament recordar i consolidar el que ja s´havia aprés a classe.

També se´ls hi va preguntar si els hi agradaria que s´incloguessin aquestes dinàmiques en els seminaris i la resposta va ser unànimement positiva.

 

Idees clau:

- Aprofitar els seminaris per utilitzar metodologies d´ensenyament en que l´estudiant sigui més actiu. Es pot aconseguir dissenyant activitats que impliquin totalment a l´estudiant i, on el professor sigui facilitador de l´aprenentatge més que transmissor de coneixements. Els jocs són un exemple.
- Aquest tipus de dinàmiques afavoreixen que l´estudiant integri els coneixements teòrics d´una manera més vivencial.

© Universitat Pompeu Fabra · Avís legal
disseny: Produccions Planetàriespropla.net