Benvinguts a la presentació de bones pràctiques docents, del professorat de la Universitat Pompeu Fabra.

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Redactant: recursos per superar mancances en la redacció de textos acadèmics

Aquest projecte parteix de la constatació dels problemes de producció escrita amb els quals arriben els alumnes de primer curs als estudis de Traducció i Interpretació i de Llengües aplicades a l´hora d´enfrontar-se a les assignatures de llengües pròpies. Partint d´aquesta situació, el professorat implicat va acordar elaborar un pla d´actuació conjunt, que afavoreixi i garanteixi una avaluació sistemàtica i minimitzi la diversitat de denominacions a l´hora de corregir i fer recomanacions a l´alumnat, i, paral·lelament, exercicis autocorrectius a la plataforma Moodle.

Imprimir

Departament d'Humanitats

Coavaluació com a eina de millora i motivació dels estudiants

L´objectiu final de la pràctica és que els alumnes reflexionin sobre el seu propi treball i el dels seus companys, tot desenvolupant un esperit crític de caire constructiu a partir del que s´ha treballat en el marc de l´assignatura. El fet que la resta de companys avaluí¯n la feina feta per un alumne és un element motivador important. Per a la realització d´aquesta pràctica s´ha utilitzat l´activitat Moodle anomenada Taller.

Imprimir

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

Els estudiants organitzen una jornada de divulgació científica

L´experiència consisteix en l´organització d´una jornada de divulgació científica sobre un tema d´actualitat de interés social relacionados con la Microbiología. Ejemplos de estos temas han sido el Bioterrorisme (amenaça d´aquell moment), la Bioremediació (contingent amb la catàstrofe del €œPrestige€) o sobre l´Escalfament Global. Es realitzada pels alumnes organitzats en grups petits (entre quatre i sis) sota la supervisió de la professora responsable de l´assignatura. Les jornades es publiciten pels canals de la UPF i són obertes als familiars i amics dels estudiants participants, a la resta d´estudiants de la facultat, als professors i al públic en general.

Imprimir

Departament de Comunicació

Metodologia d´avaluació de la docència dels Graus a partir de la coordinació de les pràctiques en empresa

Es proposa un sistema d´avaluació, des de la vessant professional, de la qualitat de la formació impartida en un Grau, mitjançant una metodologia que aprofita els coneixements i les relacions que genera la coordinació de pràctiques externes.
L´objectiu és triple:
a. Identificar els canvis i noves tendències a la professió.
b. Establir les necessitats de formació específiques dels perfils professionals.
c. Avaluar l'adequació de la formació per a respondre a les necessitats d'aquests perfils professionals.

Imprimir

Departament d'Economia i Empresa

La Comptabilitat a través dels Jocs

Actualment, l´activitat durant els seminaris consisteix en que els estudiants resolguin i lliurin un cas. Es pot treballar en grup i consultar al professor generant un ambient de treball cooperatiu. Tot i això, es detecten estudiants que es deixen arrossegar pel líder del grup de treball, implicant-se poc. Amb els jocs es vol aconseguir la implicació de tots. Els jocs amb certa competitivitat generen una participació emocional i mental alhora i, per tant, més eficient.

Imprimir
© Universitat Pompeu Fabra · Avís legal
disseny: Produccions Planetàriespropla.net